Venture Capital financiering in Nederland tijdens en na Covid-19

5 mei 2020

In deze blog geven wij onze verwachtingen voor het Nederlandse venture capital landschap tijdens en na Covid-19. Daarnaast geven wij 5 tips voor ondernemers die tijdens en na de Covid-19 crisis een venture capital financiering willen aantrekken.

Wij zijn een onderneming die zich vooral richt op het begeleiden van groeiende, asset-light, bedrijven.

Asset light houdt in dat er weinig materiële vaste activa in de onderneming aanwezig zijn. Een voorbeeld van een asset light onderneming is een software onderneming.

Voor snelgroeiende asset-light bedrijven is het lastiger om een traditionele bankfinanciering te verkrijgen. Banken leunen nog steeds zwaar op zekerheden (en positieve historische kasstromen) en asset light bedrijven hebben deze niet/nauwelijks. Hierbij dient de verhouding tussen de financiering en de af te geven zekerheden in verhouding te zijn.

Veelal moet je bij een bankfinanciering als software-ondernemer ook het intellectuele eigendom (IE) verpanden, terwijl de waarde van het IE in werkelijkheid vele malen hoger is dan de benodigde financiering. Een bank heeft vaak de kennis niet om hier een goede inschatting voor te maken. Hierom kan het soms zo zijn dat een bancaire financiering niet wenselijk is.

Daarnaast hebben snelgroeiende bedrijven vaak een negatieve kasstroom, de kosten gaan immers voor de baten uit. Hierom komen snelgroeiende bedrijven vaak niet door de bancaire modellen.

Een oplossing voor een snelgroeiend asset light bedrijf is om de benodigde financiering aan te trekken d.m.v. financiering door een venture capital investeerder.

Wat is een venture capital investeerder?

Een venture capital investeerder verstrekt financiering in ruil voor aandelen (uitzonderingen daargelaten) in het te financieren bedrijf. Een venture capital financiering is dan ook een risicodragende financiering (Wij schreven eerder al een blog over financiering via eigen vermogen, deze lees je hier). Je verkoopt dus een deel van je onderneming aan de venture capital financier in ruil voor de benodigde financiering.

Venture capital financiers zijn bereid om een hoger risico te nemen in bedrijven in ruil voor een hoog rendement op de gemaakte investering.

Deze financiers kijken op een andere manier naar een bedrijf als een bank. De bank financiert als ze de risico’s aanvaardbaar vindt, terwijl een venture capital financier voldoende potentie ziet in het idee, het management team, of het product. Ze kijken veel meer naar de upside van de betreffende onderneming.

Naast geld brengt een venture capital partij ook ervaring, kennis en netwerk mee.

Het venture capital landschap in Nederland tot Covid-19

In Nederland zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe venture capital investeerders bij gekomen. De benodigde middelen om een venture capital fonds te starten waren, door de lage rente, het positieve economische klimaat, de afgelopen jaren ‘gemakkelijk’ te vinden. Als je een goed verhaal had, enige track record had, dan kon je tamelijk eenvoudig voldoende cash bij partijen met een liquiditeitsoverschot weten op te halen om zo je fonds te starten.

Door het groeiende aanbod van venture capital financiers is er een competitie ontstaan tussen deze durfinvesteerders. Ook zijn diverse private equity financiers, door een toegenomen concurrentie aldaar, (private equity financiers = durfkapitaalfinanciers in een latere fase dan venture capital financiers) zich ook op de venture capital markt gaan begeven.

Bovenstaande trend was positief voor ondernemers die op zoek waren naar financiering via een venture capital partij. De waardering van hun onderneming ging omhoog als gevolg door de toegenomen concurrentie. Een venture capital partij zal zich altijd (terecht) zoveel mogelijk willen beschermen d.m.v. constructies in het contract. Deze constructies zijn vaak in het nadeel van de ondernemer. Door de toegenomen concurrentie kon er stevig worden onderhandeld over deze, zeer belangrijke, overige voorwaarden die een venture capital transactie met zich meebrengt.

Waar voorheen het venture capital landschap in Nederland o.i. sterk ondervertegenwoordigd was, is dit landschap de afgelopen jaren verbeterd, echter wij zijn van mening dat er nog wel ruimte voor een aantal solide, stabiele venture capital partijen.

Huidige en toekomstige status venture capital in Nederland

Diverse venture capital bedrijven geven wel aan dat ze nog steeds ‘open for business’ zijn, maar onze verwachting is echter dat het voor ondernemers door de Covid-19 situatie en daarna substantieel moeilijker gaat worden om venture capital aan te trekken.

Wij verwachten een terugtrekkende beweging van venture capital partijen in Nederland.

Met name bedrijven die naar pre-seed en seed financiering zoeken zullen, naar onze mening, het hardste worden geraakt.

Verwachtingen venture capital in Nederland:

1: Onze verwachting is dat de rente weer gaat stijgen, waardoor het voor venture capital partijen moeilijker wordt om investeringsgeld aan te trekken.

2: Waar tot voor de crisis steeds meer nadruk werd gelegd op vertrouwen dat de ondernemer zijn product succesvol kan verkopen i.p.v. het bewijs dat het product wordt verkocht door de ondernemer. Een venture capital financier zal dus pas in een latere fase gaan instappen.

3: De waarderingen van de ondernemingen gaan, naar verwachting, dalen door de onzekerheid in de markt en afkoelende markt.

4: Venture capital financiers zullen een groter deel van hun liquide middelen opzij gaan leggen om de huidige bedrijven in hun portefeuille te begeleiden.

5: Er is minder concurrentie voor in de private equity financieringsmarkt. Hierdoor gaan private equity partijen die zich op de venture capital markt bevonden, zich weer gaan richten op private equity. Hierdoor blijven er minder partijen over die zich op venture capital financiering richten.

6: Wij verwachten dat de gemiddelde ticket size naar beneden gaat.

5 tips voor ondernemers op zoek naar venture capital tijdens/na Covid-19:

Wij hebben de volgende tips voor ondernemers die op korte termijn nog op zoek zijn naar financiering via venture capital:

1: Bereid je nog beter voor op een funding ronde bij een venture capital partij. Werk daarbij diverse scenario’s uit waarbij je rekening houdt met de huidige crisis. Laat je goed begeleiden en zorg dat je reeds in kaart hebt welke venture capital partijen mogelijk interesse hebben in jouw propositie en benader deze reeds in een vroege fase;

2: Wij verwachten dat venture capital financiers meer uitgaan van reeds behaalde resultaten i.p.v. ‘het woord/de verwachting’ van de ondernemer. Probeer als ondernemer meer financiering op te halen bij partijen die in de fase financieren voordat venture capital aanhaakt. Wij denken dat met name aan informal investors, de overheid, regionale ontwikkelingsfondsen en equity crowdfunding platforms een prominentere rol gaan spelen.

3: Zorg dat je je financiering opsplitst in meerdere en kleinere tranches. Zo beperk je het risico voor de investeerder. Daarnaast is er minder discussie over een verschil in de waardering die een ondernemer hanteert en de waardering die een venture capital financier hanteert.

4: Zoals altijd, cash is king, dus als ondernemer moet je je start up nu, lean-and-mean houden. Dat betekent, geen hoge salarissen, geen nieuwe werknemers aannemen en houdt de overige kosten zo laag mogelijk.

5. Onderzoek goed of cofinanciering tussen meerdere venture capital partijen haalbaar is om aan de benodigde financieringsvraag te voldoen. Zo verklein je het risico van de financier, waardoor deze wellicht gemakkelijker tot financiering overgaat.

Speel je met de gedachte om op korte termijn op zoek te gaan naar een venture capital financiering, neem dan vrijblijvend contact met ons om informatie in te winnen over het proces.

Bel ons nu op tel: 06 – 22 72 31 80 of neem contact op per e-mail op info@tigercfs.nl

Kom met ons in contact:

3 + 7 =

Volg ons

Recente posts

Andere interessante blogs…