Privacyverklaring

Tiger Corporate Finance & Strategy, gevestigd aan Daalwijkdreef 47, 1103 AD te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tigercfs.nl, Daalwijkdreef 47, 1103 AD, Amsterdam, +31 6 22 72 31 80

Roy Calis is de Functionaris Gegevensbescherming van Tiger Corporate Finance & Strategy. Hij/zij is te bereiken via rcalis@tigercfs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tiger Corporate Finance & Strategy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens door middel van cookies
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen door middel van Facebook en Linkedin pixel
 • Internetbrowser en apparaat type door middel van Facebook en Linkedin pixel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rcalis@tigercfs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tiger Corporate Finance & Strategy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Tiger Corporate Finance & Strategy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Tiger Corporate Finance & Strategy volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn toestemming door de klant, of gerechtvaardigd belang ten aanzien van commerciële doeleinden. Met commerciële doeleinden wordt de mogelijkheid tot acquisitie voering bedoeld. Hiervoor is enkel de naam, telefoonnummer en e-mailadres van belang. De overige persoonsgegevens die wij bewaren zijn uitsluitend verstrekt met toestemming van de klant doordat hij/zij onze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tiger Corporate Finance & Strategy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tiger Corporate Finance & Strategy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tiger Corporate Finance & Strategy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit geldt zowel voor de persoonsgegevens die wij opslaan voor het verrichten van acquisitie (voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres), als voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor de uitvoering van onze dienstverlening. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde dienst(en) aan je te leveren. Als de dienst is geleverd, inclusief eventuele nazorg, en er geen uitzicht is op het afnemen van andere diensten, worden je persoonsgegevens gewist. Tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tiger Corporate Finance & Strategy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tiger Corporate Finance & Strategy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Contactformulier:
Wij bieden de mogelijkheid om, onder andere, vragen te stellen middels een contactformulieren. Waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag of verzoek te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons stuurt, worden bewaard zolang als dat vanwege de aard van het formulier en/of de inhoud van je bericht nodig is. Of zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Tiger Corporate Finance & Strategy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Tiger Corporate Finance & Strategy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Daarnaast kunnen er via onze website cookies geplaatst worden door derde partijen voor het bijhouden van statistieken over gebruik van onze website (bijv. Google Analytics), het laten zien van video’s (bijv. Youtube) of het kunnen delen van informatie met/op sociale media (bijv. LinkedIn en Facebook). U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tiger Corporate Finance & Strategy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rcalis@tigercfs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tiger Corporate Finance & Strategy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tiger Corporate Finance & Strategy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rcalis@tigercfs.nl.