Bedrijfswaardering

Wat is de waarde van jouw bedrijf? Dat is een belangrijke vraag wanneer je jouw bedrijf wilt verkopen, echter weten veel ondernemers bij aanvang van het bedrijfsverkoopproces niet wat hun bedrijf waard is.

Door middel van een bedrijfswaardering krijg je inzicht in de mogelijke verkoopopbrengst van jouw onderneming. De waardering is veelal het startpunt voor de onderhandeling met aspirant kopers.

Een bedrijfswaardering geeft je echter niet alleen inzicht in de waarde van jouw bedrijf. Het geeft ook inzicht in de value drivers en ondernemingsrisico’s van jouw bedrijf. Hierom hoeft een bedrijfswaardering niet alleen uitgevoerd te worden bij een bedrijfsverkoop, maar is het aan te raden om periodiek een bedrijfswaardering uit te voeren.

Bij een bedrijfswaardering gaan we gezamenlijk na of je alle risico’s nog wel in kaart heeft en of je nog optimaal stuurt op jouw value drivers. Je kunt dan inzicht krijgen in de toekomstige waarde van de onderneming als je bepaalde doelen haalt. Indien nodig geeft Tiger Corporate Finance & Strategy advies of implementeren wij aanpassingen om de bedrijfswaarde te vergroten.

Bij een bedrijfswaardering worden de toekomstige vrije kastromen verdisconteerd tegen een ondernemingsspecifiek risicoprofiel. Op tijd additionele aandacht geven aan dit risicoprofiel en hier maatregelen op nemen zorgt ervoor dat jouw onderneming in waarde toeneemt en hierdoor gemakkelijker, sneller en tegen gunstigere voorwaarden verkocht kan worden. Ook vergemakkelijkt het verlagen van het risicoprofiel het verkrijgen van bedrijfsfinanciering.

Jouw voordelen:

  • Jekrijgt inzicht in uw value drivers en ondernemingsrisico’s
  • Je leert denken in kasstromen = waardecreatie
  • Wij kunnen een netwerk van specialisten inschakelen om jouw bedrijfswaarde te optimaliseren
  • Het verkrijgen van financiering wordt vergemakkelijkt
  • Gunstigere voorwaarden bij een eventuele bedrijfsverkoop

Voor enkele tips om de bedrijfswaarde te vergroten kun je hier terecht. In een aantal van onze blogs geven we inzichten waar veelal relatief gemakkelijk veel waarde gevonden kan worden.

Meer weten?

Bel ons nu op tel: 06 – 22 72 31 80, of stuur ons een e-mail op: info@tigercfs.nl