Bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering geeft u niet alleen inzicht in de waarde van uw bedrijf. Het geeft ook inzicht in de value drivers en ondernemingsrisico’s van uw bedrijf. Hierom hoeft een bedrijfswaardering niet alleen uitgevoerd te worden bij de verkoop van uw bedrijf, maar is het aan te raden om periodiek een bedrijfswaardering uit te voeren.

Wij gaan gezamenlijk na of u alle risico’s nog wel in kaart heeft en of u optimaal stuurt op uw value drivers. Indien nodig geeft Tiger Corporate Finance & Strategy advies of implementeren wij aanpassingen om uw waarde te vergroten.

Bij een bedrijfswaardering worden de toekomstige vrije kastromen verdisconteerd tegen een ondernemingsspecifiek risicoprofiel. Op tijd additionele aandacht geven aan dit risicoprofiel en hier maatregelen op nemen zorgt ervoor dat uw onderneming in waarde toeneemt en hierdoor gemakkelijker en tegen gunstigere voorwaarden verkocht kan worden. Ook vergemakkelijkt het verlagen van het risicoprofiel het verkrijgen van financiering.

Uw voordelen:

  • U krijgt inzicht in uw value drivers en ondernemingsrisico’s
  • U leert denken in kasstromen = waardecreatie
  • Wij kunnen een netwerk van specialisten inschakelen om uw bedrijfswaarde te optimaliseren
  • Het verkrijgen van financiering wordt vergemakkelijkt
  • Gunstigere voorwaarden bij een eventuele bedrijfsverkoop