Financiering

Tiger Corporate Finance & Strategy begeleidt ondernemers die behoefte hebben aan financiering om te kunnen groeien. Daarnaast helpen wij ondernemers die op zoek zijn naar een herfinanciering van hun bestaande financieringen.

Tiger Corporate Finance & Strategy heeft een groot netwerk van meer dan 150 binnen- en buitenlandse, traditionele en alternatieve financiers voor MKB en MKB+ bedrijven. Met een sterke focus op financieringen tussen de € 300.000,- en € 10.000.000,-.

Wij zijn gespecialiseerd in het stapelen van diverse financieringsvormen.  Zodoende vinden wij de optimale financieringsmix tegen de meest gunstige voorwaarden voor de onderneming. Dit kan een bedrijfsfinanciering zijn die zowel via vreemd vermogen als eigen vermogen kan worden ingevuld.

Door onze dienstverlening, kennis en netwerk kun je jouw plannen realiseren op een manier die het best bij jou past.

Je kunt bij ons terecht voor de volgende financieringsvormen:

 • Groeifinanciering
 • Vastgoedfinanciering (ook Box 3 financieringen)
 • Werkkapitaalfinanciering
 • Overnamefinanciering
 • Herkapitalisatie
 • Herfinanciering
 • Versterking risicodragend vermogen
 • Heronderhandelingen van bestaande leningvoorwaarden

Wij gaan graag een duurzame relatie met je aan.  Daarom delen wij het financieringstraject op in twee fases. Met voor iedere fase een ander product.

Hier vind je een overzicht van enkele transacties die we de afgelopen periode hebben gedaan.

Fase 1: Product:

Begeleiding Financieringsaanvraag

(tot moment verstrekking financiering):

Waarmee onderscheidt Tiger Corporate Finance & Strategy zich van anderen?

Ten eerste met de ontwikkeling van een uitvoerige, kritische en goed onderbouwde bedrijfsanalyse. Daarna adviseren wij jou gedegen over mogelijke aanpassingen aan jouw bedrijf en bedrijfsvoering. Vervolgens helpen wij jou om dit alles op de voor jou meest efficiënte manier te implementeren. Deze drietrapsraket verhoogt de kans op een financiering substantieel.

Uw voordelen:

 • Transparante prijsstelling gebaseerd op milestones
 • Een substantieel deel van ons tarief hangt samen met het slagen van de financieringsaanvraag
 • We nemen een groot deel van het werk uit jouw handen waardoor jij je kan blijven focussen op ondernemen
 • Groot netwerk traditionele en alternatieve financiers, waaronder vele participatiemaatschappijen, informal investors en financieringsfondsen
 • Het product Begeleiding Financieringsaanvraag geeft inzicht in uw bedrijfsrisico’s en kansen
 • Door SLA’s afgesloten te hebben met diverse financiers kunnen wij jou scherpere condities aanbieden

Fase 2: Product:

Strategische Financieringsbegeleiding*

(periode na verstrekking financiering):

Steeds meer financiers eisen dat de leningnemer hen periodiek op de hoogte houdt van de status van het bedrijf.
Wij helpen jou hier gedurende de looptijd van de financiering graag bij.

Uw voordelen:

 • Wij helpen jou bij jouw leningadministratie of nemen het desgewenst helemaal uit handen
 • Onderhandeling over aanpassing van de bestaande financieringsvoorwaarden naar marktconforme situatie
 • Transparante prijsstelling
 • Periodiek inzicht in financiële situatie van jouw bedrijf

*Het product Strategische Financieringsbegeleiding is onderdeel van ons product Performance Improvement / Waardecreatie.

Per direct opzoek naar een bedrijfsfinanciering?

Als je het onderstaande formulier invult met jouw financieringsbehoefte, dan nemen we binnen 48 uur contact met je op om een passend voorstel te bespreken.

Lees ook onze blogs over bedrijfsfinanciering:

Je onderneming kan om uiteenlopende redenen financiering nodig hebben. Zo kun je willen investeren in de uitbreiding naar andere markten, in een bedrijfsovername, een nieuw bedrijfspand, of voor het opzetten van een n...

Tiger Corporate Finance & Strategy

Alle bedrijven hebben er mee te maken: werkkapitaal. Werkkapitaal is het kapitaal dat de onderneming nodig heeft om haar operaties te bekostigen. Het werkkapitaal is te berekenen vanuit de balans van de onderneming. I...

De waardering van de aandelen is bij een bedrijfsovername misschien wel het belangrijkste onderdeel. Als bepaalde discussiepunten over de waardering in het voordeel van de koper of verkoper uitonderhandeld  worden, ka...

Bij Tiger Corporate Finance & Strategy begeleiden wij veel groeiende ondernemingen. Deze groei gaat veelal gepaard met een financieringsbehoefte. Deze financieringsbehoefte kan worden ingevuld door middel van vree...