Financiering

Tiger Corporate Finance & Strategy begeleidt ondernemers die behoefte hebben aan financiering om te kunnen groeien. Daarnaast helpen wij ondernemers die op zoek zijn naar een herfinanciering van hun bestaande financieringen.

Tiger Corporate Finance & Strategy heeft een groot netwerk van meer dan 150 binnen- en buitenlandse, traditionele en alternatieve financiers voor MKB en MKB+ bedrijven. Met een sterke focus op financieringen tussen de EUR 300.000,- en EUR 10.000.000,-.

Wij zijn gespecialiseerd in het stapelen van diverse financieringsvormen.  Zodoende vinden wij de optimale financieringsmix tegen de meest gunstige voorwaarden voor de onderneming. Dit kan een bedrijfsfinanciering zijn die zowel via vreemd vermogen als eigen vermogen kan worden ingevuld.

Door onze dienstverlening, kennis en netwerk kun je jouw plannen realiseren op een manier die het best bij jou past.

Financieringsvormen

Druk op de onderstaande financieringsvormen om meer te lezen over de desbetreffende onderwerpen. 

Groeifinanciering

Vastgoedfinanciering (ook Box 3 financieringen)

Werkkapitaalfinanciering

Overnamefinanciering

Herkapitalisatie

Herfinanciering

Versterking risicodragend vermogen

Heronderhandelingen van bestaande leningvoorwaarden

01.

Fase 1: PRODUCT

Begeleiding Financieringsaanvraag

(TOT MOMENT VERSTREKKING FINANCIERING):

Waarmee onderscheidt Tiger Corporate Finance & Strategy zich van anderen?

Ten eerste met de ontwikkeling van een uitvoerige, kritische en goed onderbouwde bedrijfsanalyse. Daarna adviseren wij jou gedegen over mogelijke aanpassingen aan jouw bedrijf en bedrijfsvoering. Vervolgens helpen wij jou om dit alles op de voor jou meest efficiënte manier te implementeren. Deze drietrapsraket verhoogt de kans op een succesvolle financieringsaanvraag substantieel.

Uw voordelen:

  • Transparante prijsstelling gebaseerd op milestones
  • Een substantieel deel van onze vergoeding hangt samen met het slagen van de financieringsaanvraag
  • We nemen een groot deel van het werk uit jouw handen waardoor jij je kan blijven focussen op ondernemen
  • Groot netwerk van traditionele en alternatieve financiers, waaronder vele participatiemaatschappijen, informal investors en financieringsfondsen
  • Het product Begeleiding Financieringsaanvraag geeft inzicht in uw bedrijfsrisico’s en kansen
  • Door SLA’s afgesloten te hebben met diverse financiers kunnen wij jou scherpere condities aanbieden

02.

Fase 2: PRODUCT

Strategische Financieringsbegeleiding*

(PERIODE NA VERSTREKKING FINANCIERING):

Steeds meer financiers eisen dat de leningnemer hen periodiek op de hoogte houdt van de status van het bedrijf.
Wij helpen jou hier gedurende de looptijd van de financiering graag bij.

Uw voordelen:

  • Wij helpen jou bij jouw leningadministratie of nemen het desgewenst helemaal uit handen
  • Onderhandeling over aanpassing van de bestaande financieringsvoorwaarden naar marktconforme situatie
  • Transparante prijsstelling
  • Periodiek inzicht in financiële situatie van jouw bedrijf

*Het product Strategische Financieringsbegeleiding is onderdeel van ons product Performance Improvement / Waardecreatie.