Financiering

Tiger Corporate Finance & Strategy begeleidt bedrijven die behoefte hebben aan financiering om te kunnen groeien. Daarnaast helpen wij bedrijven die op zoek zijn naar een herfinanciering van hun bestaande financieringen.

Tiger Corporate Finance & Strategy heeft een groot netwerk van meer dan 150 binnen- en buitenlandse, traditionele en alternatieve financiers voor MKB en MKB+ bedrijven. Met een sterke focus op financieringen tussen de € 500.000,- en € 20.000.000,-.

Wij zijn gespecialiseerd in het stapelen van diverse financieringsvormen. Dit kan zowel via vreemd vermogen als eigen vermogen. Op deze manier kunt u uw plannen realiseren op een manier die het best bij u past.

U kunt bij ons terecht voor de volgende financieringsvormen:

 • Groeifinanciering
 • Vastgoedfinanciering (ook Box 3 financieringen)
 • Werkkapitaalfinanciering
 • Overnamefinanciering
 • Herkapitalisatie
 • Herfinanciering
 • Versterking risicodragend vermogen
 • Heronderhandelingen van bestaande leningvoorwaarden

Wij gaan graag een duurzame relatie met u aan.  Daarom delen wij het financieringstraject op in twee fases. Met voor iedere fase een ander product.

Fase 1: Product:

Begeleiding Financieringsaanvraag

(tot moment verstrekking financiering):

Waarmee onderscheidt Tiger Corporate Finance & Strategy zich van anderen? Ten eerste met de ontwikkeling van een uitvoerige, kritische en goed onderbouwde bedrijfsanalyse. Daarna adviseren wij u gedegen over mogelijke aanpassingen aan uw bedrijf en bedrijfsvoering. Vervolgens helpen wij u om dit alles op de voor u meest efficiënte manier te implementeren. Deze drietrapsraket verhoogt de kans op een financiering substantieel.

Uw voordelen:

 • Transparante prijsstelling gebaseerd op milestones
 • Een substantieel deel van ons tarief hangt samen met het slagen van de financieringsaanvraag
 • Groot netwerk traditionele en alternatieve financiers, waaronder vele participatiemaatschappijen, informal investors en financieringsfondsen
 • Het product Begeleiding Financieringsaanvraag geeft inzicht in uw bedrijfsrisico’s en kansen
 • Door SLA’s afgesloten te hebben met diverse financiers kunnen wij u scherpere condities aanbieden

Fase 2: Product:

Strategische Financieringsbegeleiding*

(periode na verstrekking financiering):

Steeds meer financiers eisen dat u hen periodiek op de hoogte houdt van de status van uw bedrijf.
Wij helpen u hier gedurende de looptijd van de financiering graag bij.

Uw voordelen:

 • Wij helpen u bij uw leningadministratie of nemen het desgewenst helemaal uit handen
 • Onderhandeling over aanpassing financieringsvoorwaarden naar marktconforme situatie
 • Transparante prijsstelling
 • Periodiek inzicht in financiële situatie van uw bedrijf

*Het product Strategische Financieringsbegeleiding is onderdeel van ons product Performance Improvement / Waardecreatie.