Transacties

 

Hieronder volgt een selectie van een aantal transacties die wij succesvol hebben begeleidt.

Op zoek naar een zelfde soort traject?

12 + 4 =

Jogo

Type transactie: Venture Capital

Wie: JOGO.ai is een B2B/B2C sportstech voetbalplatform dat met behulp van Artifical Intelligence, Machine Vision en sensortechnologie spelers en trainers diepgaande inzichten geeft in hun ontwikkeling.

De startup heeft een ervaren team van +/- 15 mensen in dienst en heeft de eerste betalende klanten reeds aan zich weten te binden.

Vraag: De ondernemer heeft ons benaderd omdat hij zocht naar liquiditeiten waarmee de onderneming de volgende fase in kon komen.

De liquiditeiten worden gebruikt om het team uit te breiden zodat er sneller nieuwe features live kunnen gaan en om marketingactiviteiten uit te voeren zodat het platform meer naamsbekendheid krijgt onder potentiele gebruikers.

Oplossing: JOGO.ai bevindt zich in de early growth fase. Dat wil zeggen dat het product af is en de eerste betalende klanten hebben zich reeds gecommitteerd. Om snel verder te groeien is er vaak extra kapitaal nodig, echter voor een Venture Capital financier is het veelal lastig om in deze fase in te stappen omdat de onderneming nog niet geheel klaar is om te schalen en nog onvoldoende tractie heeft.

Uit de gesprekken met de ondernemer bleek tevens dat er in het management team nog financiële competenties ontbraken in het team.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het aantrekken van informal investor(s) voor deze financieringsronde het beste zou zijn voor JOGO.ai.

Wij hebben ons netwerk geactiveerd en een aantal informals benaderd waarvan wij wisten dat ze de competenties hebben om JOGO.ai bij te staan op het financiële vlak.

Een aantal investeerders vond de propositie interessant genoeg om in deze ronde te willen investeren, waarvan één de rol van CFO van JOGO.ai voor zich zal nemen. Deze CFO gaat de (financiële) organisatie goed neerzetten zodat JOGO.ai in 2021 goed voorbereid de volgende financieringsronde (Series A) in gaat. Deze financieringsronde wordt normaliter ingevuld door een Venture Capital financier.

Derako

Type transactie: Financieringsaanvraag

Wie: Derako International uit t’ Zand (NH) een producent van massief houten  plafond, wand en gevelsystemen welke levert aan internationale klanten.  Door innovatie en jarenlange ervaring, op zowel nationaal als internationaal gebied, levert Derako praktisch toepasbare, maar vooral stijlvolle en duurzame bekleding voor plafonds, wanden en gevels. Derako is een industriële stabiele Nederlandse MKB onderneming met meer dan 35 werknemers.

Vraag: De huidige financieringsstructuur was niet meegegaan met de ontwikkeling van het bedrijf, waardoor de ondernemer zich beknelt voelde in zijn ondernemerschap. De toenmalige huisbank wilde onvoldoende mee gaan in de verzoeken van de ondernemer om de financieringsstructuur- en voorwaarden aan te passen aan zijn nieuwe behoefte.

OplossingNadat wij, een grondige analyse hebben gemaakt van de huidige financieringsstructuur hebben wij een ideale, op de toekomst gerichte ,financieringsstructuur opgesteld. Deze hebben we besproken met de ondernemer en deze vervolgens verwerkt in de financieringsaanvraag.

Vervolgens hebben wij binnen ons netwerk van onze contactpersonen, hebben wij de aanvraag uitgezet bij diverse financiers.

Een van onze financieringsrelaties heeft, vanuit onze voorgestelde specificaties, de meest optimale oplossing kunnen offreren. Niet zozeer op kostenniveau als wel het meedenken in relatie tot het gezonde toekomstperspectief dat Derako International heeft.

Wij hebben de ondernemer kunnen ondersteunen met het opzetten van de goede informatie en specificatie betreffende zijn actuele en toekomstige financieringsbehoefte. Wij hebben er voor gezorgd dat, de voor onze financiers relevante informatie in de financieringsaanvraag waren opgenomen.

Daarnaast hebben wij de ondernemer ondersteund tijdens de besprekingen met potentiële nieuwe financiers. Daaruit hebben we, in gezamenlijk overleg, de meeste passende partner voor de toekomst gekozen.

Een andere prettige bijkomstigheid waren de rente- en overige financieringsvoorwaarden, die een stuk aantrekkelijker waren dan bij de voormalige huisbank.

Op zoek naar een zelfde soort traject?

10 + 5 =

Op zoek naar een zelfde soort traject?

2 + 3 =

Spring real estate 

Type transactie: Financieringsaanvraag

Wie: Spring Real Estate is een snelgroeiende vastgoedorganisatie met Agency Teams in Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht. Daarnaast hebben zij een Capital Markets, MidCap Investments, Property Management en Valuations Team en werken ze voor regionale, nationale en internationale klanten.

Bij Spring Real Estate werken inmiddels meer dan 60 werknemers.

Vraag: Spring Real Estate heeft in 2018 een andere onderneming overgenomen, waardoor het haar dienstenpakket aan de klanten kon uitbreiden.

De overnamefinanciering is destijds gefinancierd door een informal investor. Hierdoor kon Spring Real Estate de overname doen zonder financieringsvoorbehoud.

De aflossingsdruk op deze financiering was echter tamelijk hoog, hetgeen niet goed past bij een snelgroeiende onderneming.

Hierop heeft Spring Real Estate, nadat wij in 2017 al de financiering t.b.v. de uitkoop van een aantal voormalige partners en de verbouwing van het nieuwe pand voor hen hebben mogen regelen, ons opnieuw benaderd om een beter passende financieringsstructuur te arrangeren.

OplossingDoordat wij reeds eerder voor Spring Real Estate een opdracht hebben uitgevoerd kenden wij de onderneming en ondernemers goed. Hierdoor konden wij snel en efficiënt een financieringsmemorandum opstellen waarin de financieringsbehoefte, de toekomstige plannen en buy-and-build strategie van het management duidelijk naar voren kwam. Op basis van de fase van de onderneming en de huidige en beoogde financieringsstructuur hebben wij een aantal partijen benaderd die goed konden passen bij het huidige en toekomstige beleid van Spring Real Estate.

Vervolgens hebben wij van een aantal partijen een term sheet ontvangen en zijn we met één van de benaderde partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden van de financiering. Nadat de voorwaarden waren uitonderhandeld is de gevraagde financiering door één van de door ons benaderde partijen verstrekt.

Door de nieuwe financieringsstructuur heeft Spring Real Estate meer financiële vrijheid om de beoogde groei te kunnen bewerkstelligen, zonder dat de aandeelhouders nog een persoonlijke borgstelling hoefden af te geven.

Vipper

Type transactie: Venture Capital

Wie: Vipper.com is in 2018 opgericht in Amsterdam om passagiers een geïntegreerde lucht- en grondtransportoplossing te bieden. Het platform biedt reizigers aan om multimodaal te reizen onder een enkele boeking.

Vipper is een snelgroeiende scale-up met werknemers in Nederland en Macedonië. Vipper is uniek omdat ze onder haar eigen IATA airline code kan opereren. In principe is Vipper de enige airline ter wereld zonder eigen vloot.

Vraag: Vipper is begin 2020 live gegaan met haar operatie en is in de 1e maanden na de start, ondanks dat door Corona het aantal reisbewegingen substantieel afnam, snel gegroeid.

Om de groei echter nog meer te versnellen en het platform verder door te ontwikkelen wilden de eigenaren van Vipper additioneel extern kapitaal aantrekken middels een Series A financiering.

Door de impact van Corona op het aantal vervoersbewegingen waren de beoogde venture capital partijen echter afwachtend in het neerleggen van een term sheet.

OplossingDoor Corona hebben wij een aanpassing moeten maken in de beoogde financieringsstrategie. Via een regionale ontwikkelingsmaatschappij hebben wij een financiering aangetrokken voor Vipper.

De aangetrokken financiering is lager dan de initiële Series A financiering, echter kon Vipper.com door de verstrekte financiering langer door ontwikkelen, meer groei realiseren en zodoende meer waarde aan de onderneming kon toevoegen voor de beoogde (lagere) Series A financieringsronde. Deze financieringsronde kan hierdoor op een later stadium en tegen betere voorwaarden worden aangetrokken.

 

Op zoek naar een zelfde soort traject?

9 + 6 =

Op zoek naar een zelfde soort traject?

7 + 14 =

Copernicos Groep

Type transactie: Venture Capital

Wie: Copernicos is een consultancy bedrijf dat gespecialiseerd in Asset Management, het management van complexe en kapitaalintensieve systemen.

Copernicos helpt organisaties innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets, zoals schepen, treinen, infrastructuur, fabrieken, energiecentrales en gebouwen. Deze kapitaalintensieve organisaties hebben vaak te maken met complexe samenwerkingsverbanden.

Vraag: Copernicos is een voorloper in de markt en ze hebben de wens om een model management en applicatieplatform te bouwen en in de markt te zetten om hiermee hun opdrachtgevers en andere asset management specialisten te voorzien in de benodigde simulatiemodellen.

Doordat de investering wordt gedaan in immateriële activa en het te bouwen platform zich nog niet heeft bewezen zijn de ‘traditionele’ financiers terughoudend om dit soort projecten te financieren.

Oplossing: In samenwerking met het management van Copernicos hebben wij een prognose en een informatiememorandum opgesteld dat we aan een aantal geselecteerde financiers uit ons netwerk hebben aangeboden. Wij hebben de financieringsaanvraag zo gestructureerd dat de financiering in delen wordt uitgevraagd.

De ondernemers konden door het honoreren van de financieringsaanvraag van start met de bouw van het softwareproduct en het platform!

 

BusyMachines

Type transactie: Bedrijfsverkoop

Wie: BusyMachines, opgericht in 2012 is een innovatief software ontwikkelingsbedrijf met meer dan 45 werknemers verdeeld over de Roemeense en Nederlandse vestiging.

BusyMachines richt zich voornamelijk op startups en scale-ups die nog geen eigen IT-afdeling hebben. BusyMachines ontwikkelt (end-to-end) voor haar opdrachtgevers het benodigde softwareproduct, om vervolgens een langdurige relatie met hun opdrachtgevers aan te gaan.

Doordat een deel van de uitstekend opgeleide ontwikkelaars in Roemenië huist, kunnen ze hun excellente service tegen scherpe prijzen aanbieden.

Vraag: Verschillende factoren speelden een rol voor de ondernemers van BusyMachines met betrekking tot hun bedrijf. Na een grote groei te hebben meegemaakt met BusyMachines, kwam de onderneming in een andere fase. De ondernemers wilden kennis in huis halen om het bedrijf de volgende fase te brengen. Daarnaast wilden ze een deel van hun opgebouwde waarde wilde verzilveren, en tijd vrij maken voor andere projecten naast BusyMachines. De ondernemers wilden een (gedeeltelijke) bedrijfsverkoop en Tiger Corporate Finance & Strategy werd vervolgens gevraagd een passende koper te vinden.

Oplossing: Tiger Corporate Finance & Strategy is begonnen met een grondige analyse van BusyMachines, en heeft op basis hiervan een informatie memorandum opgesteld voor de potentiële kopers. Volgende stap was het opstellen van een long-list, met potentieel passende kopers. De ondernemers hebben vervolgens deze lijst doorgenomen en partijen geschrapt die ze niet goed vinden passen. De resulterende short-list met potentiële kopers zijn wij vervolgens gaan benaderen.

Na een aantal plezierige gesprekken met verschillende geïnteresseerden, is de uiteindelijke keuze op de uiteindelijke koper, een investeringsmaatschappij (NPM), gevallen. Zij hebben de kennis en middelen in huis om BusyMachines verder door te laten groeien. Zij hebben reeds een aantal bedrijven in hun portefeuille die te maken hebben/krijgen met investeringen in de ontwikkeling van software. Door de acquisitie van BusyMachines had deze partij controle over de ontwikkeltrajecten van hun bedrijven in de portefeuille. Daarnaast had de koper het vertrouwen in het management van BusyMachines, waardoor de organisatie in tact bleef en niet opging in een andere onderneming. Bovendien was de klik tussen de ondernemers en de koper zeer goed.

Tiger Corporate Finance & Strategy heeft de ondernemers bijgestaan in het hele proces, tot en met uitonderhandelen van de uiteindelijke koopcontracten. Het proces is soepel verlopen en de ondernemers achter BusyMachines zijn blij met het proces en de afloop ervan. Zij hebben meer tijd om zich te richten op andere projecten terwijl BusyMachines een partner krijgt die de organisatiestructuur verder kan aanscherpen zodat BusyMachines naar een volgende levensfase kan groeien.

Op zoek naar een zelfde soort traject?

6 + 12 =

Op zoek naar een zelfde soort traject?

11 + 10 =

More2Safety

Type transactie: Bedrijfsaankoop

Wie: More2Safety is een onderneming die bedrijven en organisaties ontzorgt op het gebied van veiligheid, met de focus op beveiliging.

Vraag: Shield Security, een branchegenoot, heeft More2Safety gevraagd om de beveiligingsactiviteiten van Shield Security over te nemen.

Door de overname van de beveiligingsactiviteiten van Shield Security door More2Safety kan er een breder dienstenpakket worden aangeboden en kan door de (strategische) overname de dienstverlening van More2Safety kwalitatief nog sterker worden.

More2Safety heeft ons gevraagd hen bij te staan tijdens het aankooptraject.

Oplossing: Tiger Corporate Finance & Strategy stond More2Safety bij in het onderhandelingsproces en bij het opstellen van de overnamecontracten. De bedrijfsaankoop heeft mede dankzij Tiger Corporate Finance & Strategy snel doorgang kunnen vinden. Hierdoor kon More2Safety voor het evenementenseizoen gebruik maken van de overgenomen activa.

New Amsterdam Film Company

Type transactie: Bedrijfsverkoop / Venture Capital

Wie:  New Amsterdam Film Company (NEW AMS) is in 2016 ontstaan door een fusie van 3 vooraanstaande creatieve bedrijven in de entertainment & media branche. De voormalige ondernemingen waren afzonderlijk gespecialiseerd in het produceren van zowel korte (advertisement), als lange films. Klanten zijn diverse grote Nederlandse en internationale multinationals. Daarnaast zijn er een aantal bekende bioscooptitels uitgebracht, zoals Wolf en Rabat.

Door de fusie is er een samenvoeging ontstaan op het gebied van korte- en lange filmformat. Hierdoor is er een unieke combinatie ontstaan die klanten een nieuw platform biedt op het gebied van advertising en media-entertainment.

Vraag: De ondernemers achter NEW AMS gaven aan dat de rentabiliteit en waarde-toename van de onderneming achterbleven bij de ambities. Hierdoor presteerde onderneming niet optimaal. Zij vroegen Tiger Corporate Finance & Strategy om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Oplossing: Tiger Corporate Finance & Strategy is gestart d.m.v. het maken van een analyse van NEW AMS. Een van de conclusies hieruit was dat NEW AMS over ruim voldoende creatieve- en salescompetenties beschikt, maar dat de financiële competenties onvoldoende binnen het bedrijf aanwezig waren.

Wij hebben hierop in samenwerking met NEW AMS een profiel opgesteld waaraan een potentiële partij met sterke financiële competenties moet voldoen. Op basis van dit profiel zijn er een aantal geselecteerde investeringsmaatschappijen benaderd die toegevoegde waarde konden bieden aan NEW AMS door scherpe KPI’s te stellen en NEW AMS hier ook op te laten sturen. De rentabiliteit en de hiermee gepaarde waardecreatie zullen hierdoor gaan toenemen.

Na concrete interesse van een geselecteerde partij heeft Tiger Corporate Finance & Strategy NEW AMS begeleid in het gedeeltelijk verkopen van de aandelen aan de participatiemaatschappij. Hieruit voortkomende liquide middelen werden in het bedrijf geïnvesteerd om verdere groei te realiseren.

Op zoek naar een zelfde soort traject?

12 + 11 =

Op zoek naar een zelfde soort traject?

12 + 13 =

Xmas-Events

Type transactie: Financieringsaanvraag

Wie: Xmas-Events, een snelgroeiende zakelijke dienstverlener op het gebied van verhuur van kerstartikelen. Xmas-Events is een totaalleverancier voor kerstevenementen. Daarnaast worden grote winkelcentra en gebouwen voorzien van decoratie en gevelbekleding.

Vraag: Xmas-Events wilde een forse investering doen in activa om aan de toenemende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen.

Oplossing: Tiger Corporate Finance & Strategy heeft een plan opgesteld met de aandeelhouders en op basis hiervan een passende financier gezocht.

Tevens heeft Tiger Corporate Finance & Strategy de huidige portefeuille van leningen doorgelicht en laten herfinancieren, waardoor de financieringskosten substantieel zijn verlaagd.

Xmas-Events kan hierdoor de volgende stap in haar groeifase zetten.

 

Ganda

Type transactie: Bedrijfsverkoop

Wie: Ganda, een gerenommeerd digitaal creatief bureau uit Amsterdam met meer dan 20 medewerkers welke haar klanten voorziet van digitale campagnes.

Vraag: De ondernemers kregen een interessante aanbieding om hun bedrijf te verkopen aan een geïnteresseerde strategische partij. De ondernemers hebben ons gevraagd hen bij te staan tijdens het verkooptraject.

Oplossing: Tiger Corporate Finance & Strategy heeft de DGA’s bijgestaan bij de bedrijfsverkoop van Ganda aan Make some NOISE group. De transactie heeft efficiënt en succesvol kunnen plaatsvinden.

Op zoek naar een zelfde soort traject?

1 + 13 =