Venture Capital

10 november 2020

Het is de afgelopen jaren een stuk gemakkelijker en goedkoper om een softwarebedrijf te starten. Om een product te ontwikkelen heb je vaak alleen maar kennis en een laptop nodig.

Het aantrekken van financiering voor een softwarebedrijf is echter een stuk lastiger dan voor het aantrekken van een meer traditioneel bedrijf.

Dit fenomeen is te verklaren doordat traditionele financiers vaak zekerheden verpanden van de onderneming die ze financieren. Software start ups hebben veelal, naast het intellectuele eigendom, geen/nauwelijks activa die ze kunnen verpanden aan de financier.

Een traditionele financier heeft geen/nauwelijks kennis van het ontwikkelde intellectuele eigendom, waardoor ze geen waarde toekennen aan het intellectuele eigendom en hierom geen financiering willen verstrekken aan de ondernemer.

Daarnaast hebben softwarebedrijven het kenmerk dat ze schaalbaar zijn en in korte tijd snel kunnen groeien. Omdat de kosten altijd voor de baten uitgaan is een software start up veelal voor een wat langere periode cash flow negatief. Een traditionele financier wil graag op tamelijk korte termijn een positieve cash flow zien omdat uit deze positieve cash flow de rente en aflossing terugbetaald wordt.

Een manier om toch aan financiering te komen voor een software/tech start up is d.m.v. het aantrekken van venture capital.

Wat is venture capital?

Venture capital, of durfkapitaal, is kapitaal dat aan bedrijven wordt verstrekt om de (snelle) groei van een bedrijf te financieren. Deze snelle groei houdt in dat software/tech start ups een verhoogd risicoprofiel kennen.

Door het verhoogde risicoprofiel willen financiers die venture capital verstrekken een hogere vergoeding op hun investering dan traditionele financiers. Hierom verkrijgt een venture capital financier vaak aandelen in ruil voor de verstrekte financiering. Het mogelijke rendement op aandelen kan een stuk hoger zijn dan de rente die men op een traditionele lening ontvangt.

Doordat de financier aandelen verkrijgt zal deze ook in bepaalde mate een vorm van zeggenschap eisen over de onderneming. Dit moet wel bij de ondernemer passen.

In 2019 hebben Nederlandse start ups & scale ups in totaal meer dan 1.400.000.000 EUR aan venture capital opgehaald. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. De verwachting is dat, ondanks Covid-19, er in 2020 een nog hoger bedrag aan venture capital wordt opgehaald door Nederlandse start ups & scale ups. Dit toont aan dat er steeds meer behoefte is aan deze financieringsklasse  en er steeds meer partijen zijn die in deze behoefte willen voorzien.

Welke 5 financieringsfasen voor Venture Capital onderscheiden wij?

1: Pre-seed:

Dit is de vroegste fase van een onderneming. Het wordt gekenmerkt doordat er in deze fase normaliter nog geen product, personeel of klanten zijn. De onderneming bestaat in feite  uit slechts een idee dat nog moet worden uitgewerkt.

Pre-seed financieringen komen vaak vanuit de omgeving subsidies, de eigen middelen van de ondenemer(s) en de FFF(Family, Friends & Fools). Soms lukt het om een Informal Investor te laten investeren.

2: Seed:

In deze fase is er reeds een product/dienst ontwikkeld, echter wordt er nog geen omzet gegenereerd. Het kapitaal dat wordt opgehaald in deze fase wordt voornamelijk gebruikt om het product verder uit te ontwikkelen en om de eerste klanten aan boord te halen.

De financieringsbehoefte ligt in deze fase vaak tussen de 100.000 – 200.000 EUR.

In deze fase zijn het veelal informal investors en regionale ontwikkelingsfondsen die als financier naar voren komen.

Soms lukt het om een startersfinanciering aan te vragen bij een traditionele financier. De ondernemer dient er dan wel rekening mee te houden dat deze vanuit privé zekerheden af moet.

3: Early Growth:

Dit is de eerste groeifase van de start up. De eerste klanten zijn reeds binnengehaald en met name het sales & marketing-team moet worden uitgebreid om verder door te groeien.

De onderneming moet in deze fase grip krijgen op de KPI’s zoals: LTV, churn rate, terugkerende omzet en CAC.

De omzet van early growth ondernemingen ligt veelal tussen de 5.000 – 50.000 EUR per maand. De bijbehorende financieringsbehoefte in deze ronde ligt vaak tussen de 150.000 – 500.000 EUR.

Ook in deze fase zijn het veelal informal investors en regionale ontwikkelingsfondsen die optreden als financier. Ook kan equity crowdfunding een soms oplossing bieden om in deze fase financiering op te halen.

4: Series A:

De Series A ronde wordt vaak aangeduid als de eerste financieringsronde waarbij een professioneel venture capital fonds aan boord wordt van de onderneming.

Venture capital fondsen zijn professionele investeerders die grotendeels met andermans geld financieren.

Met de benodigde financiering gaat de (dan schaalbare) onderneming in korte tijd snel (internationaal) groeien.

Het financieringsbedrag voor de Series A financieringsronde ligt veelal tussen de 1.000.000 en 2.000.000 EUR.

5: Series B en hoger:

In deze financieringsrondes worden er serieuze bedragen geïnvesteerd in de onderneming, vaak starten deze pas bij bedragen groter dan 10.000.000 EUR.

Deze investeringsrondes zijn bedoeld om nog sneller op te schalen en om additionele inkomensstromen te genereren.

In deze financieringsronden zijn er vaak meerdere professionele venture capital financiers betrokken, ook wordt het voor de onderneming gemakkelijker om bij traditionele financiers succesvol aan te kloppen.

Venture capital en Tiger Corporate Finance & Strategy

Wij hebben een zeer uitgebreid netwerk van verschillende venture capital financiers, waaronder informal investors, regionale ontwikkelingsfondsen, binnen- en buitenlandse equity corwdfundplatforms en professionele venture capital fondsen.

Tiger Corporate Finance & Strategy is met name gericht op het financieren van venture capital vanaf de Early Growth fase.

Ben jij een ondernemer en ga je op korte/middellange termijn op zoek naar venture capital voor jouw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons om informatie in te winnen over het proces.

Hier kun je een selectie vinden van de venture capital transacties die wij hebben uitgevoerd voor onze opdrachtgevers.

Bel ons nu op tel: 06 – 22 72 31 80, per e-mail op info@tigercfs.nl, of vul onderstaand contactformulier in.

[Form id=”1″]

Kom met ons in contact:

9 + 6 =

Volg ons

Recente posts

Andere interessante blogs…