Het due diligence onderzoek: wat zijn de meest gemaakte fouten?

29 mei 2023

Het Due diligence onderzoek: het is net als een relatie. Je wilt alles weten voordat je de deep dive neemt. Maar net zoals in een relatie, kun je soms verrast worden door dingen die je liever niet had willen weten.

In deze blog gaan we in op de meest gemaakte fouten door kopers tijdens het due diligence onderzoek, zodat jij niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Want niemand wil toch een relatie met een bedrijf dat al zijn kaarten niet op tafel legt?

Laten we samen kijken hoe we de meest gemaakte fouten tijdens het due diligence onderzoek kunnen voorkomen.

Leuk het due diligence onderzoek, maar wat is het precies?

Het due dilligence onderzoek is een belangrijke stap in het financierings– of overname proces. Tijdens dit onderzoek wordt het bedrijf dat je wilt financieren of overnemen grondig geanalyseerd door de potentiële koper of financier.

Tijdens het onderzoek worden allerlei aspecten van het bedrijf onder de loep genomen, zoals:

  • De financiële situatie, zowel de historie als de prognose;
  • Juridische zaken, zoals personeelscontracten, vergunningen, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten;
  • Fiscale zaken, zoals btw en vpb aangiften;
  • ICT, is de broncode wel goed geschreven/beschermd, of heeft de onderneming voldoende maatregelen genomen om cyberaanvallen te weerstaan

Waarom is het due dilligence onderzoek zo belangrijk?

Als kopende partij heb je de plicht om te onderzoeken of hetgeen dat je beoogt te kopen wel in de staat verkeerd waarin de koper deze beweert te zijn. Een koper moet alle relevante informatie doorgeven aan de koper. Dit is de meldingsplicht.

Het doel van het due dilligence is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen zodat er een weloverwogen beslissing genomen kan worden.

Vanuit het due dilligence onderzoek kan jouw onderhandelingspositie als koper zijnde sterk verbeteren. Een due dilligence leidt regelmatig tot aanpassingen in de koopsom, of andere voorwaarden. Daarnaast breng je risico’s in kaart die je na de transactie kunt oplossen. Een laatste punt is dat je de sterke en zwakke punten van het kopen te bedrijf in kaart brengt, waardoor je ook nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken.

Kortom, het is een manier om zeker te weten dat je geen ‘kat in de zak’ koopt, maar het gaat ook mogelijkheden aan het licht brengen.

Het due diligence proces

Maar wat zijn nou de meest gemaakte fouten?

Fouten maken is natuurlijk menselijk, maar fouten herhalen is wat je liever niet wilt. Wij hebben daarom een overzicht gemaakt van de in onze ogen meest gemaakte fouten zodat je deze kan voorkomen:

  1. Te weinig tijd nemen: Het due diligence proces kan tijdrovend zijn en sommige mensen voelen de druk om snel te beslissen. Door te weinig tijd te nemen voor het proces, kan er echter informatie over het hoofd gezien worden of kunnen er belangrijke vragen onbeantwoord blijven. Stel een due dilligence onderzoekslijst op en laat de verkoper de opgevraagde informatie in een due dilligence room plaatsen;
  2. Te afhankelijk zijn van de verkoper: Het is belangrijk om onafhankelijk onderzoek te doen en niet alleen te vertrouwen op de informatie die door de verkoper verstrekt wordt;
  3. Het grote plaatje missen: Het is belangrijk om het bedrijf in de context van de markt te bekijken. Houd rekening met marktomstandigheden en hoe deze de toekomst van het bedrijf kunnen beïnvloeden;
  4. De focus te veel leggen op financiële gegevens: Hoewel financiële gegevens belangrijk zijn, mogen ze niet de enige focus zijn. Het is cruciaal om ook naar andere aspecten van het bedrijf te kijken, zoals operationele processen en management;
  5. Juridische zaken over het hoofd zien: Het is belangrijk om te onderzoeken of het bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving en of er eventuele juridische issues zijn waarmee rekening gehouden moet worden;
  6. Gevonden punten vanuit het due dilligence onderzoek worden niet altijd goed opgenomen in de transactiedocumentatie. Als er bijvoorbeeld een issue wordt gevonden, dan dient er hiervoor een garantie, of vrijwaring afgegeven te worden door de verkopende partij.

Samenvattend

Neem voldoende tijd voor het due diligence proces. Hoewel het tijdrovend kan zijn, wegen de voordelen van zorgvuldigheid op tegen de mogelijke gevolgen van het missen van cruciale informatie. Blijf echter pragmatisch en behoud de essentie van de transactie.

Voer onafhankelijk onderzoek uit en stel een deskundig due diligence team samen.

Kijk niet alleen naar het bedrijf zelf, maar ook naar de bredere marktomstandigheden.

Financiële gegevens moeten niet de enige focus zijn. Besteed ook aandacht aan operationele processen en management.

Verlies juridische zaken niet uit het oog en zorg ervoor dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Mocht je hulp nodig hebben bij bedrijfsovernames, bedrijfswaarderingen en strategievraagstukken, weet je ons te vinden. Neem dan contact met ons op op telefoonnummer +316 22 72 31 80 of mail ons naar info@tigercfs.nl.

Logo Tiger Corporate Finance & Strategy

Kom met ons in contact:

15 + 7 =

Volg ons

Recente posts

Andere interessante blogs…