Financieren met eigen vermogen of met vreemd vermogen?

Bij Tiger Corporate Finance & Strategy begeleiden wij veel groeiende ondernemingen. Deze groei gaat veelal gepaard met een financieringsbehoefte. Deze financieringsbehoefte kan worden ingevuld door middel van vreemd vermogen (debt), of door middel van eigen vermogen (equity).

In deze blog zet ik uiteen hoe wij in onze analyse komen tot een optimale financieringsstructuur. Onze analyse maakt onderdeel uit van de voorbereiding in het financieringsproces. Door de financieringsaanvraag zodanig goed voor te bereiden maken wij een substantieel hogere kans om de financieringsaanvraag succesvol en snel af te ronden. Daarnaast levert het ook betere financieringsvoorwaarden op.

Hieronder geef ik kort enkele voor- en nadelen van het financieren middels ‘vreemd vermogen’ en ‘eigen vermogen’.

Voordelen vreemd vermogen:

 • Goedkoop; de vergoeding (rente) die vreemd vermogen verschaffers eisen is relatief laag;
 • De ondernemer blijft 100% eigenaar van de onderneming;
 • Rente op vreemd vermogen is fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingvoordeel oplevert.

 

Nadelen vreemd vermogen:

 • Er is een renteverplichting en er kan een aflossingsverplichting zijn, waardoor er druk komt te staan op de liquiditeit;
 • Er kunnen zekerheden worden bedongen door de financier;
 • Het vreemd vermogen in de onderneming mag van een vreemd vermogen financier niet hoger zijn dan bepaalde ratio’s.

 

Voordelen eigen vermogen:

 • Naast geld haal je ook kennis/netwerk in huis;
 • Geen rente- en aflossingsverplichtingen;
 • De solvabiliteit van de onderneming wordt beter door een eigen vermogen financiering. Het wordt dus gemakkelijker om vreemd vermogen aan te trekken.

 

Nadelen eigen vermogen:

 • Je verkoopt een deel van je onderneming aan iemand die dus deels eigenaar van de onderneming wordt. Je kunt dus inmenging van de financier verwachten;
 • Duur, want financiers van eigen vermogen verlangen een hoog rendement (dividend);
 • De onderneming dient gewaardeerd te worden waarbij financier en ondernemer tegenstrijdige belangen hebben.

Veel ondernemers geven de voorkeur aan financiering via vreemd vermogen. Dit is namelijk het goedkoopst, het gemakkelijkst te vinden, het snelst te arrangeren, bovendien hoeft er geen deel van de onderneming verkocht te worden.

Toch ontkomen ondernemers er vaak niet aan een deel van de financiering middels eigen vermogen op te halen als het bedrijf sterk groeit, of als het bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe activiteit/product gaat ontplooien.

Om een financieringsaanvraag te voltooien, is het van belang dat er bij de juiste financier (vreemd vermogen of eigen vermogen) het juiste bedrag wordt aangevraagd. Dan kan de financier snel een beslissing nemen of hij wel of niet wil ingaan op het financieringsverzoek.

 

 

Hoe doen wij dit?

Wij zijn van mening dat een goede voorbereiding de sleutel naar succes is.

Hierom starten wij de analyse eerst met het uiteenzetten van de financieringsbehoefte. Wat moet er exact gefinancierd te worden?

Vervolgens kijken wij hoeveel er intern kan worden gefinancierd om zo de externe financieringsbehoefte naar beneden te krijgen.

Daarna maken wij in samenwerking met de ondernemer een prognose op waarin we verschillende scenario’s uitwerken (management case, upside case, downside case). Op basis van deze scenario’s  berekenen wij hoeveel een vreemd- vermogen-financier zou willen financieren.

Vanuit de prognose berekenen we een aantal financieringsratio’s. Aan de hand van deze ratio’s neemt een vreemd vermogen financier o.a. de beslissing om te financieren. Voorbeelden van deze zogenaamde financieringsratio’s zijn: De debt/EBITDA ratio (deze mag maximaal liggen tussen de 3,0 – 4,0, afhankelijk van o.a. de branche en fase van de onderneming). De Interest coverage ratio (deze ratio ligt veelal op maximaal 3,0 – 4,0) en de debt service coverage ratio (deze moet veelal minimaal 1,2 bedragen).

De waarden van de ratio’s vanuit de prognose mogen niet hoger of lager zijn dan een bepaald niveau. Wij kijken dan vooral naar de ratio’s die uit de downside case komen, omdat een financier hier ook naar kijkt.

Vervolgens berekenen wij hoeveel (standaard) vreemd vermogen er in de onderneming kan worden gestopt, zodat de ratio’s voor de vreemd vermogen financier nog acceptabel zijn. Standaard vreemd vermogen is veelal een lening met een looptijd van een aantal jaar en lineair wordt afgelost.

Mochten de beoogde ratio’s daarvoor niet behaald worden, dan stappen wij vervolgens over naar alternatieve vormen van vreemd vermogen. Bullet leningen die pas aan het eind van de looptijd worden afgelost zijn dan een mogelijkheid. Deze vorm van financiering kent een hogere rente omdat het risico voor de financier hoger ligt dan bij het standaard vreemd vermogen.

Nadat wij in onze modellen het vreemd vermogen hebben gemaximaliseerd en er blijkt nog een financieringsbehoefte te resteren, dan zou dat deel van de financiering moeten kunnen worden gefinancierd met eigen vermogen. Soms is de uitkomst overigens dat er geheel geen vreemd vermogen financiering mogelijk is.

Indien er sprake is van financiering via eigen vermogen, dan gaat het waarderingsvraagstuk spelen omdat er een deel van de onderneming verkocht moet worden. Door het maken van de waardering kan worden berekend welk percentage van de aandelen moet worden verkocht om in de financieringsbehoefte te voorzien.

Vervolgens zoeken wij passende financiers voor de ondernemer en doen het verzoek om hun deel van de totale financieringsbehoefte te financieren. Wij geven hierbij aan hoeveel er door andere partijen gefinancierd wordt.

Doordat je de financiering “opknipt” in diverse stukken en je de betreffende financier alleen de investering laat financieren waar zij gespecialiseerd in zijn, is de kans op een succesvolle financieringsaanvraag substantieel hoger dan wanneer je dat niet zou doen.

Meer weten?

Bel ons nu op tel: 06 – 22 72 31 80, of stuur ons een e-mail op: info@tigercfs.nl

Kom met ons in contact:

11 + 3 =

Volg ons

Recente posts

Andere interessante blogs…