Welke invloed heeft hoge inflatie op bedrijfswaarderingen?

Er zijn veel dingen waar je je zorgen over kunt maken in deze volatiele tijden. Tegenwoordig zie je vast en zeker de steeds hoger wordende prijzen, de inflatie. Het heeft invloed op nagenoeg elk aspect van je leven en daarmee ook van invloed op de waardering van je bedrijf. In deze blog nemen we je mee in de invloed van de huidige hoge inflatie op bedrijfswaarderingen.

Wat is de inflatie momenteel?

Tijdens het schrijven van deze blog (Januari 2023), is de inflatie wel al wat gedaald sinds de hoge piek eind 2022. In onderstaande grafiek is af te lezen dat de inflatie in december 2022 9,6% bedroeg. Zoals je vast al wel gelezen hebt zijn er diverse oorzaken waaronder een stijging van de energieprijzen.

Inflatie en bedrijfswaarderingenBron: https://bit.ly/3ipGAXH.

Wat is de invloed van de inflatie op bedrijfswaarderingen?

Met deze hoge inflatie zijn er veel invloeden op bedrijfswaarderingen. Voor jou hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de positieve en de negatieve invloeden op bedrijfswaarderingen. Deze kun je hieronder vinden.

Negatieve invloeden:

1. Hogere kosten: Deze is best logisch, de kosten van grondstoffen en energie verhogen waardoor de algemene kosten van bedrijven ook stijgen. Daarmee wordt de winstgevendheid van het bedrijf verlaagd hetgeen leidt tot een lagere waardering. Bij een hoge inflatie moet de winstgevendheid van de onderneming zelfs toenemen omdat de rendementseis van eigen vermogen verschaffers ook zal toenemen.

2. Hogere rente: Een indirect effect van hoge inflatie is de stijging van de rente. Geld lenen wordt voor bedrijven veel duurder en kunnen daardoor investeringen verstoren. Door minder te investeren zal de toekomstige groei, naar verwachting, minder zijn. Dit leidt tot lagere toekomstige vrije kasstromen welke een negatieve invloed hebben op de waarde van de onderneming;

3. Lagere consumptie: Het consumentenvertrouwen daalt bij hogere een inflatie. Hierdoor daalt de vraag naar producten. Bedrijven verliezen inkomsten en worden deze daardoor minder waard.

Bovenstaande invloeden hebben een directe invloed op de toekomstige vrije kasstromen. De toekomstige vrije kasstromen zijn grote bepalende factor voor de waarde van de onderneming.

Een andere bepalende factor is de disconteringsvoet. De disconteringsvoet bepaalt het risico van de betreffende onderneming. Hoe hoger de disconteringsvoet en het risico, hoe lager de waarde van de onderneming.

4. Hogere disconteringsvoet: Een van de onderdelen die wordt gebruikt voor het bepalen van de totale disconteringsvoet is het landenrisico. De hoge inflatie werkt negatief door in het landenrisico. Voor Nederland is bijvoorbeeld het landenrisico het afgelopen jaar gestegen van 4,24% naar 5,94% (bron: Damorodan, Jan 2023). Voor een bedrijf met een vrije kasstroom van 500.000 EUR daalt hierdoor de ondernemingswaarde al met enkele tonnen.

De hoge inflatie heeft niet alleen maar negatieve invloeden op bedrijfswaarderingen, er zijn ook positieve invloeden. Hieronder geven we er een aantal:

Positieve invloeden:
  1. Hogere rente: Hogere rente zorgt ervoor dat er meer vraag is naar obligaties. Bedrijven die obligaties uitgeven kunnen daardoor meer kapitaal aantrekken, natuurlijk wel tegen een hogere rente. Met het verhoogde aangetrokken kapitaal kan er geïnvesteerd worden en kan de waardering stijgen. Dit speelt echter nauwelijks in het MKB;
  2. Industrie specifiek: Zoals nu te zien is bij energiemaatschappijen worden de winsten (en vrije kasstromen) hoger voor deze maatschappijen door de hogere prijzen. Dit geldt ook voor andere industrieën die profiteren van de hogere prijzen. Je kan hierbij denken aan de grondstoffen branche. Bedrijfswaarderingen stijgen hierdoor logischerwijs;
  3. Export buitenlandse valuta: Een bedrijf dat veel exporteert en hierdoor inkomsten genereert in buitenlandse valuta kunnen profiteren van hoge inflatie. Bij hoge inflatie in je eigen land wordt je binnenlandse valuta minder waard en buitenlandse valuta relatief meer waard. Daarmee kunnen bedrijfswaarderingen van deze bedrijven positief beïnvloed worden.

Hoe kan je je bewapenen tegen hoge inflatie en je bedrijfswaardering?

In het algemeen kan worden gesteld dat de huidige hoge inflatie niet prettig is. Er worden hierdoor veel processen in de bedrijfsplanning verstoord. Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden die je kan doen om je te wapenen tegen de huidige hoge inflatie.

  1. Let op de kosten: Jezelf weerbaar maken tegen hoge inflatie is logischerwijs meer in de kosten snijden. Je kan overwegen om je kostenstructuur helemaal te herstructureren en meer flexibiliteit in te bouwen in je kostenstructuur. Een voorbeeld is een grotere flexibele schil met personeel in plaats van meer personeel in vaste dienst;
  2. Diversificatie: Diversifiëren van je product helpt je je marktpositie te verstevigen en minder afhankelijk te zijn van externe factoren;
  3. Inkomstenherstructurering: Je kan kijken of je andere inkomensstromen kunt genereren en daarmee minder afhankelijk wordt. Je kan ook naar mogelijkheden zoeken om inkomsten te krijgen in buitenlandse valuta;
  4. Hedgen: Er zijn verschillende derivaten die gebruikt kunnen worden om prijsstijgingen tegen te gaan, denk hierbij aan futures op grondstofprijzen;
  5. Prijsverhoging: Dit is een punt waar veel ondernemers vaak tegenaan hikken. De huidige markt is echter bewust van de inflatie, dus een prijsverhoging nu toepassen wordt veelal geaccepteerd. Let wel op dat je de communicatie rondom de prijsverhoging goed uitvoert;
  6. Fusie of overname: De waarde van bedrijven met een grotere omvang ligt hoger dan kleinere bedrijven. Als je fuseert met een derde partij, of een partij overneemt zal, naar verwachting, de waarde van jouw onderneming toenemen. Door de huidige inflatie staat er druk op de verkoopprijzen. Hier kun je als koper je voordeel mee doen.

Samenvattend

In tijden van hoge inflatie moet je goed op je liquiditeit letten. Je ziet dat de rente stijgt en daardoor kun je als bedrijf minder lenen om je groei te realiseren. Daarbij komen er hogere kosten kijken bij inkoop en is de consumptie (gemiddeld) lager dan in tijden van lage/normale inflatie.

Daarentegen staat wel dat er ook positieve invloeden kunnen zijn op bedrijfswaarderingen. Met de hogere rente stroomt er meer geld naar obligaties waardoor met aangetrokken kapitaal meer waarde gecreëerd kan worden. Daarnaast is het voor bepaalde industrieën juist voordelig om hoge inflatie te hebben, kijk maar naar energiemaatschappijen. Als laatste kunnen bedrijven die meer inkomsten genereren in buitenlandse valuta hogere inkomsten laten zien. Daarmee stijgen bedrijfswaarderingen.

Wij stellen dat een te hoge inflatie over het algemeen een negatieve werking heeft op de waarde van jouw onderneming. Om de huidige hoge inflatie minder invloed te laten hebben op een bedrijfswaardering hebben we 6 maatregelen/tips opgenomen in deze blog. Allereerst kan je het beste op je kosten letten en deze significant verlagen. Ten tweede is diversificatie van je product benodigd om je marktpositie te verstevigen. Hiernaast kan je ook bedenken hoe je meerdere inkomstenbronnen kunt genereren. Als vierde kan je kijken of je kan hedgen tegen de verhoogde prijzen door derivaten aan te schaffen. Als vijfde kun/moet je de prijzen verhogen en doorrekenen aan de klant. Als laatste kun je overwegen om een fusie of een overname te doen. Hiermee kan er schaalgrootte behaald worden en kunnen daarmee de kosten omlaag en creëer je zodoende meer bedrijfswaarde.

Mocht je hulp nodig hebben bij een fusie of een overname, dan staan wij uiteraard tot je beschikking. Je kan ons bereiken via de telefoon +316 22 72 31 80 of mail ons naar info@tigercfs.nl

 

Kom met ons in contact:

14 + 2 =

Volg ons

Recente posts

Andere interessante blogs…