“De goedkoopste financiering is interne financiering!”

Veel bedrijven hebben behoefte aan financiering om uiteenlopende redenen, zoals het verbeteren van de werkkapitaalpositie, het benutten van groeimogelijkheden, of het doen van (vervangings-)investeringen. In veel gevallen zien wij dat voor het verkrijgen van deze financiering al snel gedacht wordt aan de traditionele manieren van financieren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • bankleningen;
  • bankkredieten;
  • leasing; en
  • crowdfunding.

De kosten van deze financieringen lopen uiteen maar zelfs bij de goedkoopste manier van financieren, een banklening, betaalt de ondernemer 4 tot 6 procent rente.

Onze kennis en ervaring leert echter dat in veel gevallen de financieringsbehoefte welke veelal wordt opgemaakt door de ondernemer te hoog berekend is. Dit is natuurlijk zonde, aangezien er vaak aandelen uitgegeven worden of rente betaald wordt over leningen. De ondernemer loopt dus letterlijk geld mis bij een te hoog berekende financieringsbehoefte! Een algemeen advies is om de financieringsbehoefte altijd te laten checken door een adviseur. Zij hebben de benodigde ervaring en kennis, en merken vaak dingen op die de ondernemer compleet ontgaan zijn.

Het gebeurt regelmatig dat wij worden ingeschakeld om te begeleiden in de zoektocht naar passende financiering, maar dat blijkt dat de financieringsbehoefte omlaag bijgesteld kan worden door intern beter op bepaalde doelen te sturen. Door beter te sturen op deze zogenoemde KPI’s (Key Performance Indicators), kan er binnen het bedrijf relatief snel veel geld vrij gemaakt worden om in ieder geval voor een deel in de financieringsbehoefte te voorzien.

Een goed voorbeeld van hoe een ondernemer kan besparen op financiering is door actief te sturen op het werkkapitaal. De KPI’s zijn dan: debiteuren-, crediteuren- en voorraadtermijn. Door de debiteurentermijn omlaag te brengen en de crediteurentermijn (waar mogelijk) te verhogen verbetert de liquiditeitspositie van de onderneming.

Ter illustratie het onderstaande voorbeeld:

Een ondernemer met een jaaromzet van 4,5M en een gemiddeld openstaand debiteurensaldo van 600K, heeft behoefte aan een financiering van 500K. De debiteurentermijn is in dit geval: 49 dgn ((600K / 4.500K) * 365).

Als de ondernemer in kwestie in staat is de debiteurentermijn terug te brengen naar 30 dagen, scheelt dit ruim 230K. Want gemiddeld zit er 600K aan geld opgesloten in de debiteuren die gemiddeld na 49 dagen betalen. Dat betekent dat bij een debiteurentermijn van gemiddeld 30 dagen er nog maar ((600K / 49dgn) * 30dgn) = 367K gemiddeld aan liquide middelen opgesloten zit in de debiteuren. Hierdoor komt een bedrag van circa 230K vrij.

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat de ondernemer helemaal geen financieringsbehoefte van 500k heeft. Als de ondernemer de debiteurentermijn naar beneden kan krijgen bedraagt de financieringsbehoefte nog ‘slechts’ 270K. Natuurlijk is het naar beneden krijgen van de debiteurentermijn met 19 dagen geen gemakkelijke opgave en kan dit niet binnen een hele korte termijn geregeld worden. Vaak kan het kritisch onder de loep nemen van het facturatie en betalingsproces al een paar dagen voordeel opleveren.

Bovenstaande is natuurlijk de meest preferabele manier van financieren, daar er geen rente en/of aflossing betaald hoeft te worden over het deel dat door interne financiering vrijgemaakt wordt.

Naast de debiteurentermijn kan er ook nog gekeken worden naar de overige werkkapitaalelementen. Er zijn echter ook andere manieren om de externe financiering omlaag te krijgen, zoals het verkopen van activa die niet rendabel genoeg zijn, of het verkopen van incourante voorraad. Ons advies is dat je als ondernemer eerst kritisch kijkt naar de mogelijkheden tot interne financiering. Vervolgens ga je acties ondernemen om de interne financiering liquide te maken. Als dat is gebeurd, dan dien je pas een financieringsaanvraag in bij een financier. De financier keurt de financiering gemakkelijker goed, tegen veelal substantieel betere voorwaarden!

Kortom, je financiert op een slimmere manier dan anderen! Daarnaast zorg je ervoor dat jouw bedrijf nog meer waard wordt als je de interne financiering maximaliseert.

Ik hoop dat deze tips jou stimuleren om kritisch naar jouw bedrijf te kijken en na te denken of je wel maximaal intern financiert.

Meer weten?

Bel ons nu op tel: 06 – 22 72 31 80, of stuur ons een e-mail op: info@tigercfs.nl

 

Kom met ons in contact:

1 + 9 =

Volg ons

Recente posts

Andere interessante blogs…