Softwaresector

Veel softwarebedrijven kennen dezelfde uitdaging, bijvoorbeeld de transitie van een ontwikkelorganisatie naar een sales gedreven organisatie. Op dat moment moet het business model onder de loep worden genomen. Bovendien worden er andere competenties gevraagd.

Transities zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan een financieringsbehoefte, waarbij de aard van de werkzaamheden een grote rol speelt. Zo heeft bijvoorbeeld een softwarebedrijf nauwelijks assets, waardoor een traditionele financier het lastig vindt om een (groei)financiering te verstrekken. Financiering via eigen vermogen is daarom een veel gebruikte methode om als softwarebedrijf te groeien.

Tiger CFS kent de weg in het financieringslandschap voor softwarebedrijven goed. En in onze ambitie om een langlopende relatie met klanten aan te gaan, bereiden we hen zo goed mogelijk voor om een passende financier te vinden.

Softwarebedrijven die al verder zijn in hun levensfase en waarbij de ondernemer de opgebouwde bedrijfswaarde (gedeeltelijk) wil verzilveren, kunnen wij uitstekend helpen dankzij onze contacten met participatiemaatschappijen en corporate venture afdelingen van multinationals.

Naast onze eigen competenties hebben wij een netwerk van samenwerkingspartners die u o.a. kunnen bijstaan op het gebied van:

  • HRM
  • Salesoptimalisatie
  • Subsidies
  • ICT recht
  • Bedrijfslocatieadvies

Lees ook onze bijbehorende Blog berichten:

Tiger Corporate Finance & Strategy

Alle bedrijven hebben er mee te maken: werkkapitaal. Werkkapitaal is het kapitaal dat de onderneming nodig heeft om haar operaties te bekostigen. Het werkkapitaal is te berekenen vanuit de balans van de onderneming. I...

Bij Tiger Corporate Finance & Strategy begeleiden wij veel groeiende ondernemingen. Deze groei gaat veelal gepaard met een financieringsbehoefte. Deze financieringsbehoefte kan worden ingevuld door middel van vree...

mensen aan het werk in onderneming

Veel bedrijven hebben behoefte aan financiering om uiteenlopende redenen, zoals het verbeteren van de werkkapitaalpositie, het benutten van groeimogelijkheden, of het doen van (vervangings-)investeringen. In veel geva...