Groothandelssector

Groothandelsbedrijven bevinden zich over het algemeen in het midden van de waardeketen. Vanuit deze keten neemt de concurrentie steeds meer toe: fabrikanten leveren direct aan de eindgebruiker of retailers houden zelf een voorraad aan.

De groothandel moet zich dus herpositioneren om haar functie in de waardeketen veilig te stellen. Op basis van het veranderende consumentengedrag, moet de groothandel haar strategie aanpassen. Bijvoorbeeld met het aanboren van nieuwe markten of het verkorten van de waardeketen door middel van acquisitie.

Tiger Corporate Finance & Strategy kent de uniforme en unieke uitdagingen die dit met zich meebrengt. Wij gaan graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen, waarmee u direct al waarde creëert voor uw bedrijf.

Onze samenwerkingspartners bestaan uit bedrijven die u o.a. kunnen bijstaan op het gebied van:

  • HRM
  • (ERP) Software
  • Credit Management
  • Letter of Credits
  • Garanties
  • Internationale handel
  • Bedrijfslocatieadvies

Lees ook onze bijbehorende Blog berichten:

mensen aan het werk in onderneming

Veel bedrijven hebben behoefte aan financiering om uiteenlopende redenen, zoals het verbeteren van de werkkapitaalpositie, het benutten van groeimogelijkheden, of het doen van (vervangings-)investeringen. In veel geva...

mensen aan het werk in onderneming

Op de verkoop van een MKB-onderneming aan een investeringsmaatschappij rust veelal een taboe. Bij ondernemers leeft nog het idee dat investeerders de tent legen komen zuigen, terwijl andere partijen juist erg veel toe...

mensen aan het werk in onderneming

'Ik heb mijn financieringsaanvraag reeds bij 3 verschillende banken ingediend, maar steeds kreeg ik een afwijzing terwijl ik een gezond bedrijf heb in een groeiende markt. Het wordt ons simpelweg onmogelijk gemaakt om...