Groothandelssector

Groothandelsbedrijven bevinden zich over het algemeen in het midden van de waardeketen. Vanuit deze keten neemt de concurrentie steeds meer toe: fabrikanten leveren direct aan de eindgebruiker of retailers houden zelf een voorraad aan.

De groothandel moet zich dus herpositioneren om haar functie in de waardeketen veilig te stellen. Op basis van het veranderende consumentengedrag, moet de groothandel haar strategie aanpassen. Bijvoorbeeld met het aanboren van nieuwe markten of het verkorten van de waardeketen door middel van acquisitie.

Tiger Corporate Finance & Strategy kent de uniforme en unieke uitdagingen die dit met zich meebrengt. Wij gaan graag met je in gesprek over mogelijke oplossingen, waarmee je direct al waarde creëert voor jouw bedrijf.

Onze samenwerkingspartners bestaan uit bedrijven die jou o.a. kunnen bijstaan op het gebied van:

  • HRM
  • (ERP) Software
  • Credit Management
  • Letter of Credits
  • Garanties
  • Internationale handel
  • Bedrijfslocatieadvies

Meer weten?

Bel ons nu op tel: 06 – 22 72 31 80, of stuur ons een e-mail op: info@tigercfs.nl

Lees ook onze bijbehorende Blog berichten:

Tiger Corporate Finance & Strategy

Alle bedrijven hebben er mee te maken: werkkapitaal. Werkkapitaal is het kapitaal dat de onderneming nodig heeft om haar operaties te bekostigen. Het werkkapitaal is te berekenen vanuit de balans van de onderneming. I...

Bij Tiger Corporate Finance & Strategy begeleiden wij veel groeiende ondernemingen. Deze groei gaat veelal gepaard met een financieringsbehoefte. Deze financieringsbehoefte kan worden ingevuld door middel van vree...

mensen aan het werk in onderneming

Veel bedrijven hebben behoefte aan financiering om uiteenlopende redenen, zoals het verbeteren van de werkkapitaalpositie, het benutten van groeimogelijkheden, of het doen van (vervangings-)investeringen. In veel geva...