Bedrijfsaankoop

Wanneer je met je bestaande onderneming groeiambities hebt, kun je door middel van een acquisitie van een ander bedrijf meer en sneller waarde kunt creëren, dan is een bedrijfsaankoop een interessante optie voor jou.

Het overgenomen bedrijf kan een bedrijf zijn dat zich op dezelfde hoogte in de waardeketen bevindt, een concurrent. Het kan echter ook een bedrijf zijn dat zich op een andere positie in jouw waardeketen bevindt, een leverancier, of een klant.

Tiger Corporate Finance & Strategy begeleidt jou als ondernemer actief bij het vinden van een geschikte overnamekandidaat. Wanneer je deze al heeft gevonden, zorgen wij er voor dat de transactie zo optimaal mogelijk verloopt brengen wij risico’s in kaart en nemen deze zo veel mogelijk weg. Daarnaast kunnen wij tegen aantrekkelijke voorwaarden de gewenste overnamefinanciering voor jou aantrekken.

Ook nadat de transactie is uitgevoerd kunnen wij je van dienst zijn. Zo kunnen wij je begeleiden bij het stellen, monitoren en focussen op KPI’s. Daarnaast kunnen wij jou aan financiering helpen bij een eventuele verdere groei.

JOUW VOORDELEN:

    • Transparante prijsstelling, indien gewenst zijn de volledige kosten voor het gehele traject al vooraf bekend
    • Door onze sectorspecialisatie is er een uitgebreid netwerk van mogelijke kopers voorhanden
    • Ervaring op het uitonderhandelen van de transactie
    • Financieringskennis en een netwerk van (alternatieve) financiers om de bedrijfsaankoop mogelijk te maken
    • Wij kunnen je van dienst blijven zijn na de bedrijfsaankoop om meer waarde te genereren